Bộ GG&ĐT xử lý các trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu
[21 / 03 / 2012]
Bộ GD&ĐT giao quyền tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường nhưng phải dựa trên năng lực thực tế, trường nào vi phạm sẽ bị xử lý mạnh tay.

Nhằm đảm bảo chất lượng, chấm dứt tình trạng tăng quy mô vượt quá năng lực đào tạo trong toàn hệ thống, Bộ Giáo dục nhắc nhở các trường đại học tập trung củng cố chất lượng chuẩn đầu ra, giảm quy mô không chính quy. Các trường được phép tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh rồi trình Bộ duyệt dựa trên tiêu chí số sinh viên trên một giảng viên cơ hữu và diện tích xây dựng giảng dạy.

Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo cũng cho rằng quy định này của Bộ gây khó cho một số trường. Đối với các đại học ngoài công lập mới mở, giáo viên đa số phải đi thuê thì việc đảm bảo số lượng sinh viên trên giảng viên cơ hữu rất khó khăn.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhắc nhở, việc tăng số lượng cá trường đại học phải đảm bảo tăng về chất lượng. Ảnh: Hoàng Hà.

Lãnh đạo CĐ Công thương TP HCM đề nghị Bộ không nên quá nặng nề vào tỷ lệ sinh viên trên giảng viên hay diện tích xây dựng phục vụ giảng dạy mà nên có tiêu chí phụ về xét chỉ tiêu. Trường nào cũng muốn nâng cao chất lượng nhưng nếu không có sinh viên thì không có tiền trả lương giảng viên cũng như nâng cao chất lượng đào tạo.

"Bộ yêu cầu các trường phải trung thực, nhưng nếu chúng tôi trung thực thì sẽ có rất ít chỉ tiêu bởi chế độ không giữ chân được giảng viên", vị lãnh đạo thành thật.

Mặc dù vậy, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho hay, trong năm 2012, quy chế tuyển sinh sẽ bổ sung chế tài xử lý đối với trường không trung thực trong việc kê khai điều kiện để xác định chỉ tiêu. Bộ Giáo dục sẽ lập đoàn kiểm tra, dù 1-2 năm sau mới phát hiện sai phạm cũng sẽ nghiêm khắc xử lý.

Thứ trưởng thông tin, năm 2012 có 10 trường không tuyển sinh (5 trường công lập và 5 trường ngoài công lập) vì chỉ tiêu tuyển sinh của các trường này đang bị âm. Bộ GD&ĐT cũng đã nhận được đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh của 133 trong tổng số 176 trường đại học và 152 trên tổng số 212 trường cao đẳng. Trong số đó, có 55 đại học và 39 cao đẳng đăng ký chỉ tiêu vượt quá năng lực thực tế của trường.

"Các trường cần khẩn trương rà soát chỉ tiêu tuyển sinh 2012 đã đăng ký. Đối với trường hợp đặc biệt, cơ sở đào tạo cần nêu những biện pháp khắc phục và đề xuất phương án đảm bảo chất lượng đào tạo trong tuyển sinh năm 2012 và những năm tiếp theo, Bộ GDĐT sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể”, Thứ trưởng Ga nói.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhắc nhở, việc tăng số lượng chỉ tiêu, các trường đại học phải đảm bảo tăng về chất lượng. "Chúng ta có nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội, vì vậy phải làm việc nghiêm túc. Lấy một vài ví dụ như gần đây nhiều địa phương không nhận sinh viên ngoài công lập vào làm việc. Đó là một bài học nhắc nhở các trường phải nâng cao chất lượng đào tạo", Bộ trưởng nói.

Về thực trạng các trường ký hợp đồng với doanh nghiệp đào tạo thí sinh với kinh phí khủng, Bộ trưởng cho rằng đó không phải là đào tạo theo nhu cầu xã hội mà là lợi dụng để trục lợi. Đào tạo theo nhu cầu là các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động phối hợp với nhà trường xây dựng chương trình giảng dạy, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, nghiên cứu khoa học. Còn doanh nghiệp chỉ tham gia vào tuyển sinh để lấy tiền của người học thì cần ngăn chặn.

20 trường bị xử phạt trong năm 2011

Hoàng Thùy