"Nhờn" lời khen thông minh, con kém cỏi
[01 / 02 / 2012]
Việc khen con thông minh không hẳn có những tác dụng tích cực như nhiều bậc phụ huynh vẫn nghĩ. Đôi khi là ngược lại.