Bạn mới đến trường

Tóm tắt:

Bạn mới đến trường

Bạn mới đến trường

Hãy còn nhút nhát

Em dạy bạn hát

Rủ bạn cùng chơi

Cô thấy cô cười

Cô khen đoàn kết.

 

...

File:

   

Nội dung:

Cùng chuyên mục