Bắp cải xanh

Tóm tắt:

Bắp cải xanh

Phạm Hổ

Bắp cải xanh

Xanh man mát

Lá cải sắp

Sắp vòng tròn

Búp cải non

Nằm ngủ giữa.

...

File:

   

Nội dung:

Cùng chuyên mục