Cá ngủ ở đâu?

Tóm tắt:

Cá ngủ ở đâu?

Đêm hè lặng gió

Ơi chú cá nhỏ

Cá ngủ ở đâu?

Con chó về nhà

Chim bay về tổ

Chuột nằm trong ổ

Cóc nhảy về hang

Sông nước lan tràn

Xây sao được tổ

Ơi chú cá nhỏ

Đêm hè lặng gió

Cá ngủ ở đâu

 

...

File:

   

Nội dung:

Cùng chuyên mục