Cá vàng

Tóm tắt:

Cá vàng

Tác giả Nguyên Bảo.

Con cá vàng

Quàng khăn lụa

Giữa nước trong

Cùng bạn múa.

...

File:

   

Nội dung:

Cùng chuyên mục