Cầu vồng

Tóm tắt:

Cầu vồng

Chiếc cầu vồng bảy sắc

Uốn mình góc trời xa

Cầu vồng cũng có bạn

Cũng vươn qua mái nhà

Chiếc cầu vồng bảy sắc

Lung linh cong lên trời

Như lưng mẹ hôm sớm

Làm lụng chẳng nghỉ ngơi.

...

File:

   

Nội dung:

Cùng chuyên mục