Cây đào

Tóm tắt:

Cây đào

Hoa đào đầu xóm
Lốm đốm nụ hồng
Chúng em chỉ mong
Mùa đào mau nở
Bông đào nho nhỏ
Cánh đào hồng tươi
Hễ thấy hoa cười
Đúng là Tết đến.

...

File:

   

Nội dung:

Cùng chuyên mục