Cây dây leo

Tóm tắt:

Cây dây leo

Cây dây leo
Bé tí teo
Ở trong nhà
Lại bò ra
Ngoài cửa sổ
Và nghển cổ
Lên trời cao
Hỏi "vì sao?"

Cây trả lời
"Ra ngoài trời
Cho dễ thở
Tắm nắng gió
Gội mưa rào
Cây mới cao
Hoa mới đẹp".

...

File:

   

Nội dung:

Cùng chuyên mục