Chị gió

Tóm tắt:

Chị gió

Tác giả : Đoàn Vị Thượng.

Cuốn sách ai để trên bàn

Tự mình biết lật từng trang học bài

Mẹ bận phơi áo sân ngòai

Võng ru bé ngủ, miệt mài cứ ru

 

Ngọn lửa trong bếp cháy lu

Bỗng reo tí tách, tự như lửa cười

Thì ra chị gió ngược xuôi

Đến đâu cũng muốn giúp người một tay.

...

File:

   

Nội dung:

Cùng chuyên mục