Chú Cuội ngồi gốc cây đa

Tóm tắt:

Chú Cuội ngồi gốc cây đa

 

Chú cuội ngồi gốc cây đa

Để trâu ăn  lúa gọi cha ời ời

Cha còn cắt cỏ trên trời

Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên

Ông thì cầm bút cầm nghiên

Ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa.

...

File:

   

Nội dung:

Cùng chuyên mục