Giáo án điện tử tiểu học: Tập đọc bài gà trống và cáo

Tóm tắt:

Tài liệu tham khảo giáo án điện tử bậc tiểu học với nhiều hình ảnh sinh động, nhiều màu sắc làm trẻ cảm thấy thích thú và giúp ích nhiều cho qúa trình giảng dạy....

File:

tap_doc_6672.ppt    Download

Nội dung:

Cùng chuyên mục