Trang >> >|
Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân Ngày truyền thống phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai 22/5/2014
Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai 22/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có thư gửi đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước....

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện đề án 911
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học khẩn trương báo cáo tình hình triển khai thực hiện đề án 911(26-05)...

Danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông và phòng thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014(25-05)...

Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân Ngày truyền thống phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai 22/5/2014
Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai 22/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có thư gửi đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước....

Góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS và THPT
Góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS và THPT(23-05)...

Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chỉ thị 34 và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03
Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chỉ thị 34 và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03(23-05)...

Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân Ngày truyền thống phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai 22/5/2014
Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai 22/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có thư gửi đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước. (22-05)...

Thông báo về phiên họp thứ nhất của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT
Thông báo về phiên họp thứ nhất của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT(22-05)...

Thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ năm 2014
Thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ năm 2014(21-05)...

Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chỉ thị 34 và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03
Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chỉ thị 34 và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03(23-05)...

Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân Ngày truyền thống phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai 22/5/2014
Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai 22/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có thư gửi đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước. (22-05)...

Thông báo về phiên họp thứ nhất của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT
Thông báo về phiên họp thứ nhất của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT(22-05)...

Thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ năm 2014
Thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ năm 2014(21-05)...

Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác lưu trữ
Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác lưu trữ...

Thông báo tuyển sinh đi thực tập sau đại học tại Ấn Độ năm 2014
Thông báo tuyển sinh đi thực tập sau đại học tại Ấn Độ năm 2014...

Góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS và THPT
Góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS và THPT(23-05)...

Góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS và THPT
Góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS và THPT(23-05)...

Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chỉ thị 34 và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03
Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chỉ thị 34 và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03(23-05)...

Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân Ngày truyền thống phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai 22/5/2014
Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai 22/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có thư gửi đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước. (22-05)...

Thông báo về phiên họp thứ nhất của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT
Thông báo về phiên họp thứ nhất của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT(22-05)...

Thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ năm 2014
Thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ năm 2014(21-05)...

Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác lưu trữ
Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác lưu trữ...

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Mô hình VNEN năm học 2014 - 2015
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Mô hình VNEN năm học 2014 - 2015...

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014 đối với môn Ngữ văn
Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014 đối với môn Ngữ văn...

Hướng dẫn báo cáo tổng kết Giáo dục thường xuyên năm học 2013 - 2014
Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các sở GDĐT tổng kết năm học 2013-2014 đối với giáo dục thường xuyên...

Cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 Giáo dục quốc phòng - An ninh năm 2014
Bộ GD&ĐT yêu cầu sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố; các cơ sở giáo dục đại học, các trường TCCN và TC tiếp tục có kế hoạch cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 giáo viên GDQP-AN năm 2014...

Thông báo tuyển sinh đi thực tập sau đại học tại Ấn Độ năm 2014
Thông báo tuyển sinh đi thực tập sau đại học tại Ấn Độ năm 2014...

Góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS và THPT
Góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS và THPT(23-05)...

Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chỉ thị 34 và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03
Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chỉ thị 34 và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03(23-05)...

Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác lưu trữ
Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác lưu trữ...

Trang >> >|